Συστήματα Ασφαλείας

Η εταιρεία συνεργάζεται με τους πιο αξιόλογους προμηθευτές για προμήθεια συστημάτων ασφαλείας. Χρησιμοποιεί πιστοποιημένα συστήματα με προδιαγραφές που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών. Προσφέρει εγγύηση υλικών για κάθε σύστημα που τοποθετεί.
Συστήματα που τοποθετεί:
1. Cctv Καταγραφής -Καμερών
2. Συναγερμού
3. Πυρανίχνευσης
4. Θυροτηλεόρασης