Άμεση Επέμβαση

Η εταιρεία Διαθέτει έμπειρους οδηγούς για την στελέχωση των οχημάτων της. Πρώτο μέλημα της εταιρείας μας είναι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του συναγερμού του πελάτη στο Κέντρο Λήψης Σημάτων, για να μπορεί να λαμβάνει σήματα το κέντρο. Μετά την ενημέρωση του κέντρου μας, μπορεί να παρέχεται η υπηρεσία της Άμεσης Επέμβασης.
Με κάθε σήμα κακόβουλης ένδειξης του συναγερμού ενημερώνεται το πλήρως εξοπλισμένο patrol της εταιρείας. Με άμεση ανταπόκριση αποστέλλεται στην εγκατάσταση του πελάτη για να εξακριβώσει το «καλώς έχειν».
Παράλληλα ενημερώνεται και ο πελάτης. Σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας ειδοποιείται η Ελληνική Αστυνομία και το patrol παραμένει στην εγκατάσταση μέχρι την προσέλευσή της.
Η Άμεση Επέμβαση παρέχεται καθ’ όλο το 24ωρο ή σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.