Περιπολίες

Οι περιπολίες εκτελούνται από εξειδικευμένους οδηγούς σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και αποδεικνύονται μέσω του συστήματος που εφαρμόζει η εταιρεία, το time patrol.
Τα οχήματα που διαθέτει η εταιρεία είναι πλήρως εξοπλισμένα με ασυρμάτους , κινητά εταιρικά τηλέφωνα και είναι ευδιάκριτα με τα σήματα της εταιρείας. Επίσης παρακολουθούνται μέσω δορυφόρου από τους χειριστές του Κέντρου Λήψης Σημάτων.
Στις υπηρεσίες της εταιρείας προστίθενται και οι χρηματαποστολές.