Στατικές Φυλάξεις

Σημαντικό ρόλο ανάμεσα στις προσφερόμενες υπηρεσίες παίζει και η στατική φύλαξη. Η εταιρεία Αστραπή Security παρέχει άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και άδειες εργασίας, καθώς επίσης και τον προβλεπόμενο τεχνολογικά εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό που τους αντιστοιχεί. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις του πελάτη και ο στατικός φύλακας ασκεί και εκτελεί τα καθήκοντά του.

Το προσωπικό των στατικών φυλάξεων διαθέτει πολύ καλή εμφάνιση, παρουσίαση και πειθαρχία, σε συνδυασμό με την άρτια και συνεχή εκπαίδευσή τους, τόσο σε γενικά θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, όσο και σε ειδικότερα θέματα που απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι των πελατών. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ και εφοδιασμένοι με τις αντίστοιχες άδειες παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας Κατηγορίας Α’ (στατικοί φύλακες), βάσει του Ν2518/1997 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν3707/2008, από τις Αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.


 Επιλέγοντας και ελέγχοντας με αυστηρά κριτήρια το προσωπικό, τους παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και σύγχρονα μέσα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν απέναντι σε κάθε εγκληματική πράξη.  

Ο Φύλακας φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του :

  • Προβλεπόμενη στολή με την σχετική άδεια της Αρμόδιας Διακλαδικής Επιτροπής του άρθρο 9 του ΑΝ1342/1938 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
  • Αλεξίσφαιρο γιλέκο.
  • Φακό,σφυρίχτρα .
  • Φορητό ασύρματο που επικοινωνεί με το Κέντρο Ελέγχου, σε ιδιόκτητη συχνότητα με άδεια της ΕΕΤΤ.
  • Κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου της Εταιρείας μας, ΚΛΣ (Κέντρο Λήψης Σημάτων) ως και με τις υπόλοιπες φυλάξεις της περιοχής.
  • Ανιχνευτής μετάλλων.
  • Ατομικό panic button.