Καθαρισμοί Κτηρίων

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού σε εγκαταστάσεις πελατών. Το προσωπικό κατέχει υγειονομικό βιβλιάριο και ότι άλλο απαραίτητο χρειάζεται για να εργασθεί. Οι υπηρεσίες καθαρισμού διαμορφώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

  • Καθαρισμοί κτιρίων