Καριέρα

Η εταιρεία Αστραπή Security, για την βελτίωση των υπηρεσιών της, παρέχει συνεχείς εκπαιδεύσεις για κάθε υπάλληλο του προσωπικού της και δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας.