Λοιπές Υπηρεσίες

  • Φρούρηση επιχειρήσεων , καταστημάτων , γραφείων , οικιών 
  • Ασφάλεια εκδηλώσεων (συνεδρίων, εκθέσεων , συναυλιών, κλπ)
  • Ασφάλεια υψηλών προσώπων (V.I.P.)
  • Φρούρηση σχολείων , Ιδρυμάτων
  • Ασφάλεια γηπέδων, αθλητικών εκδηλώσεων
  • Περιμετρική Κάλυψη εγκαταστάσεων
  • Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας επιχειρήσεων