Οι Άνθρωποι μας

Η εταιρεία Αστραπή Security δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην επιλογή του προσωπικού της γνωρίζοντας πως οι άνθρωποι που την στελεχώνουν αποτελούν τον βασικό πυλώνα προόδου της. Με μόνιμα στελέχη τόσο στον Τομέα της Διοίκησης όσο και στο φυλακτικό της προσωπικό συνεχίζει τον σκοπό της και το έργο της. Εφοδιάζει το προσωπικό της με τον απαραίτητο εξοπλισμό και με συνεχείς εκπαιδεύσεις βελτιστοποιεί την ποιότητα των υπηρεσιών της. Όλο το προσωπικό κατέχει τις προβλεπόμενες άδειες προσωπικού ασφαλείας και τις πιστοποιήσεις που απαραίτητα χρειάζονται για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.