Παρακολούθηση συστημάτων καταγραφής cctv

  • Οπτικός Έλεγχος 

Σε περίπτωση συναγερμού οι χειριστές του Κέντρου Λήψης Σημάτων παρακολουθούν τις κάμερες του πελάτη on line για την αξιολόγηση του συμβάντος

  • Οπτική περιπολία

Ο χειριστής του Κέντρου Λήψης Σημάτων κατά τις βραδινές ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εποπτεύει για την ασφάλεια του χώρου και εντοπισμό ύποπτου συμβάντος.

  • Os Vision

Με την ενεργοποίηση του συναγερμού ταυτόχρονα η εφαρμογή Os Vision ειδοποιεί τον χειριστή του Κέντρου Λήψης Σημάτων να παρακολουθήσει συγκεκριμένη κάμερα. Με αυτό τον τρόπο όταν ενεργοποιείται συγκεκριμένη ζώνη (περιοχή) η εφαρμογή εμφανίζει την αντίστοιχη κάμερα.