Παρακολούθηση συστημάτων καταγραφής cctv

Η παρακολούθηση οχημάτων γίνεται μέσω δορυφόρου web nav fleet. Ο χειριστής βλέπει on line τη ακριβή διεύθυνση που βρίσκεται το όχημα. Παράλληλα, το Κέντρο Λήψης Σημάτων μπορεί να λαμβάνει σήματα σε περίπτωση ανάγκης του οδηγού και ο χειριστής να προβεί άμεσα στις ενέργειες.