Ποιοι είμαστε

Istoriko1

Υπηρεσίες Security

H εταιρεία ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΜΟΝ.ΠΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την αποτροπή εγκληματικών πράξεων κατά των εταιριών και ιδιωτών στον τόπο του Θριασίου Πεδίου. Οι άνθρωποι που την δημιούργησαν προέρχονται από τον χώρο της ασφάλειας και αντιλαμβάνονται αμέσως τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, για αυτό το λόγο όλες οι συνεργασίες της εταιρείας είναι μακροχρόνιες. Το 2014 ιδρύθηκε Υποκατάστημα στην Άρτα για κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης περιοχής. Το 2017, στην έδρα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, στελεχώθηκε και αυτονομήθηκε το ιδιόκτητο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Σκοπός της εταιρείας είναι να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης - ικανοποίησης με τον πελάτη, αναγνωρίζοντας αρχικά τις ανάγκες του και τα τρωτά σημεία της εγκατάστασης του, παρέχοντας την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ασφαλείας και τέλος εκτελώντας τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες της.