Σύνδεση Συναγερμού

Άμεση ενημέρωση των συνδρομητών και της Άμεσης Δράσης σε σήμα διάρρηξης από έμπειρους χειριστές μέσω εφαρμογών τελευταίας τεχνολογίας.

  • Σύνδεση gprs / global sim

Τα gprs και οι global sim επικοινωνούν με το Κέντρο Λήψης Σημάτων με δεδομένα μέσω παροχών κινητής τηλεφωνίας και internet.

Με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία του συναγερμού είναι ασφαλέστερη και δεν μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία όπως στην ενσύρματη σύνδεση (σταθερή τηλεφωνική γραμμή). Επιπλέον, μπορούν να συνδεθούν συναγερμοί μέσω σταθερής τηλεφωνικής γραμμής.

  • Έλεγχος ωραρίου. Υπάρχει η δυνατότητα, εάν το ζητήσει ο πελάτης, να ενημερώνεται για την ώρα όπλισης/αφόπλισης συναγερμού ή τη μη λήψη αναμενόμενης όπλισης/αφόπλισης.

  • Αποστολή ιστορικού σημάτων μέσω e-mail.