Παρακολούθηση συστημάτων καταγραφής cctv

Τα συστήματα Video Analytics συνδέονται με το καταγραφικό και σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης σε επιλεγμένο χώρο τότε ενεργοποιείται ο συναγερμός. Στη συνέχεια, οι χειριστές του Κέντρου Λήψης Σημάτων παρατηρούν και αξιολογούν το συμβάν και κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Δυνατότητα Φωνητικής παρέμβασης δια μέσω χειριστή Κέντρου Λήψης Σημάτων